ABOUT US

รู้จัก ORC

ORC คอนกรีต ผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี ที่นี่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพ และโครงสร้างที่แข็งแรงตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม

ในการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างทั่วไป รวมถึงโครงการใหญ่ระดับประเทศ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ได้พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำ เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากยุโรปเข้ามาใช้ในการผลิต

Play Video
About Us

รู้จัก ORC

ORC คอนกรีต ผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี ที่นี่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพ และโครงสร้างที่แข็งแรงตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม

ในการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างทั่วไป รวมถึงโครงการใหญ่ระดับประเทศ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ได้พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำ เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากยุโรปเข้ามาใช้ในการผลิต

มั่นใจ เลือกใช้ ORC

Trusted Best Company

We Help You Build On Your The Future.

เราคือผู้นำในการติดตั้งแพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ และติดตั้งในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสำหรับลูกค้า ทุกขนาด เเละรูปทรงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อคุณภาพสูงสุดของคอนกรีต

การตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรถ Lab เคลื่อนที่ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต ตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการใช้บริการคอนกรีตของ โอ อาร์ ซี ทุกครั้ง มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานบริษัท และตรงตามความต้องการของลูกค้า

ความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยยึดหลักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม

PROJECTS

โครงการที่เราภาคภูมิใจ