SVG Icon

ให้เช่ารถโม่พร้อมคนขับ

เริ่มต้นเพียง 95,000 บาท/เดือน
ทั้งระยะสั้นและยาว พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

ขนาดของรถโม่
ขนาดเล็ก 6 ล้อ (บรรทุก3 คิว)
ขนาดใหญ่ 10 ล้อ (บรรทุก 6 คิว)

เงื่อนไขการเช่ายืดหยุ่นตามหน้างาน
รายคิว
รายวัน
รายเดือน
รายปี

พนักงานขับรถผ่านการอบรม มีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถ มีการตรวจสอบสุขภาพ และสมรรถภาพความพร้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสภาพ เเละเช็กระยะรถ รวมถึงเช็กความพร้อมก่อนเริ่มงานทุกวัน