SVG Icon

คอนกรีตผสมเสร็จ

หมวดหมู่ : 1. งานเทพื้น ลานคอนกรีต

คอนกรีตสำหรับงานพื้นภายนอก-ภายใน ถนน ลานจอดรถ และงานปรับระดับ

ข้อแนะนำการใช้งาน:
- ปรับพื้นที่ก่อนเทคอนกรีตให้แน่น และเรียบ
- แบบหล่อคอนกรีตต้องสะอาด และควรทาน้ำมันที่แบบ เพื่อความเรียบของผิวคอนกรีตภายหลังการแกะแบบ
- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง มีค้ำยันเพียงพอ รอยต่อของแบบหล่อต้องแนบสนิท เพื่อป้องกันน้ำปูนรั่ว
- ควรมีเหล็กกันร้าว หรือเหล็กตะแกรง (Wire mesh) โดยมีระยะหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของความหนาพื้น
- ถ้าเป็นพื้นที่มีความกว้างมากๆ ควรมีการแบ่งเป็นส่วนๆ และควรทำรอยต่อพื้น (Joint) เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าว
- ควรบ่มคอนกรีตต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน ด้วยกระสอบชื้น แผ่นพลาสติก หรือราดน้ำให้ชุ่ม

พื้นในบ้านสำหรับปูกระเบื้อง / พื้นขัดมัน
คอนกรีตสำหรับการเทบาง ซึ่งจะสามารถเททับหน้าและปาดได้ง่ายขึ้น
พื้นภายนอกบ้าน หรือลานจอดรถ
คอนกรีตสำหรับรับน้ำหนักรถเก๋ง รถกระบะ นิยมสำหรับงานเทพื้นโรงจอดรถทั่วไป
พื้นที่ลาดเอียง
คอนกรีตสำหรับงานพื้นลาดเอียงหรือบันได มีความหนืดสูง ค่ายุบตัวต่ำ ทำให้คอนกรีตไม่ไหลไปตามแรงโน้มถ่วง
เททับหน้า/เทปรับระดับ (Topping)
คอนกรีตสำหรับการเทบางพิเศษ ซึ่งจะสามารถเททับหน้าและปาดได้ง่ายขึ้น
งานปรับระดับ ไม่รับรองกำลังอัด (Lean)
คอนกรีตลีน ใช้เพื่อเทปรับระดับพื้นให้เรียบร้อยก่อนจะวางแบบเทคอนกรีตจริง
เทถนน
คอนกรีตสำหรับเทถนนสามารถรับน้ำหนักรถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก ได้เป็นอย่างดี

หมวดหมู่ : 2. งานโครงสร้างทั่วไป

คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้าง เช่น เสาเข็มเจาะหล่อในที่ งานฐานราก เสา หรือคาน

ข้อแนะนำการใช้งาน:
- แบบหล่อคอนกรีตต้องสะอาด และควรทาน้ำมันที่แบบ เพื่อความเรียบของผิวคอนกรีตภายหลังการแกะแบบ
- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง มีค้ำยันเพียงพอ รอยต่อของแบบหล่อต้องแนบสนิท เพื่อป้องกันน้ำปูนรั่ว
- ควรมีเหล็กกันร้าว หรือเหล็กตะแกรง (Wire mesh) โดยมีระยะหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- เมื่อเทคอนกรีตลงแบบหล่อแล้วต้องกระทุ้ง หรือใช้อุปกรณ์ในการจี้เขย่าคอนกรีตให้แน่น
- ไม่ควรเทคอนกรีตจากระยะที่สูงเกินกว่า 2 เมตร เพราะจะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวได้
- ควรบ่มคอนกรีตต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน ด้วยกระสอบชื้น แผ่นพลาสติก หรือราดน้ำให้ชุ่ม

ฐานราก เสา คาน
คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เป็นชนิดคอนกรีตที่นิยมที่สุด
งานเข็มเจาะขนาดเล็ก
คอนกรีตสำหรับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก มีค่ายุบตัวที่สูงกว่าคอนกรีตปกติ มีความไหลลื่นสูง สามารถเทลงในหลุมเสาเข็มเจาะได้โดยไม่แยกตัว

หมวดหมู่ : 3. งานโครงสร้างกันซึม

คอนกรีตสำหรับงานที่ต้องการกันซึม เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ คสล. ฯลฯ

ข้อแนะนำการใช้งาน:
- แบบหล่อคอนกรีตต้องสะอาด และควรทาน้ำมันที่แบบ เพื่อความเรียบของผิวคอนกรีตภายหลังการแกะแบบ
- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง มีค้ำยันเพียงพอ รอยต่อของแบบหล่อต้องแนบสนิท เพื่อป้องกันน้ำปูนรั่ว
- ควรมีเหล็กกันร้าว หรือเหล็กตะแกรง (Wire mesh) โดยมีระยะหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- เมื่อเทคอนกรีตลงแบบหล่อแล้วต้องกระทุ้ง หรือใช้อุปกรณ์ในการจี้เขย่าคอนกรีตให้แน่น
- ไม่ควรเทคอนกรีตจากระยะที่สูงเกินกว่า 2 เมตร เพราะจะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวได้
- ควรบ่มคอนกรีตต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน ด้วยกระสอบชื้น แผ่นพลาสติก หรือราดน้ำให้ชุ่ม

สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ พื้นดาดฟ้า ห้องใต้ดิน
คอนกรีตสำหรับงานที่สัมผัสกับน้ำ ความชื้น คอนกรีตชนิดนี้มีความทึบน้ำกว่าคอนกรีตทั่วไป น้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้ยากขึ้น

หมวดหมู่ : 4. งานคอนกรีตใช้สำหรับปั๊ม (ลื่นไหลดี)

คอนกรีตสำหรับงานที่ต้องการการไหลลื่นสูง หรือใช้ร่วมกับรถปั๊มคอนกรีต

ข้อแนะนำการใช้งาน:
- แบบหล่อคอนกรีตต้องสะอาด และควรทาน้ำมันที่แบบ เพื่อความเรียบของผิวคอนกรีตภายหลังการแกะแบบ
- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง มีค้ำยันเพียงพอ รอยต่อของแบบหล่อต้องแนบสนิท เพื่อป้องกันน้ำปูนรั่ว
- ควรมีเหล็กกันร้าว หรือเหล็กตะแกรง (Wire mesh) โดยมีระยะหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- เมื่อเทคอนกรีตลงแบบหล่อแล้วต้องกระทุ้ง หรือใช้อุปกรณ์ในการจี้เขย่าคอนกรีตให้แน่น
- ไม่ควรเทคอนกรีตจากระยะที่สูงเกินกว่า 2 เมตร เพราะจะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวได้
- ควรบ่มคอนกรีตต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน ด้วยกระสอบชื้น แผ่นพลาสติก หรือราดน้ำให้ชุ่ม

โครงสร้างทั่วไป
คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มีค่ายุบตัวที่สูงกว่าคอนกรีตปกติ ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับปั๊มคอนกรีต
โครงสร้างกันซึม
คอนกรีตสำหรับงานที่สัมผัสกับน้ำ ความชื้น มีค่ายุบตัวที่สูงกว่าคอนกรีตปกติ ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับปั๊มคอนกรีต

การเตรียมความพร้อมหน้างาน

1. สำรวจทางเข้าหน้างาน

ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางถนนและด้านบน และพื้นทางเข้าจะต้องไม่นิ่มจนเกินไป
รถโม่เล็ก ขนาด 3 คิว: ก 2.20 × ส 3.10 × ย 6.50 เมตร
รถโม่ใหญ่ ขนาด 7 คิว: ก 2.50 × ส 3.80 x ย 8.20 เมตร

2. วัดขนาดพื้นที่หน้างาน

สำหรับเทคอนกรีต ก่อนการสั่งซื้อและสำรวจพื้นที่เทคอนกรีต หากพื้นที่แคบ จำเป็นต้องมีสายพานหรือท่อสำหรับลำเลียงคอนกรีตเข้าไปสู่พื้นที่ภายใน

3. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับคอนกรีต

หากเทบนพื้นดินให้เก็บเศษหิน ขยะออกให้หมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศหลังการเท ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้คอนกรีตทรุดตัว หรือแตกลายได้ โดยอาจเตรียมกระบะใส่คอนกรีต และเตรียมอุปกรณ์สำหรับลำเลียงคอนกรีต เช่น รถเข็น กระป๋อง พลั่ว จอบ เป็นต้น

4. เมื่อรถโม่ถึงหน้างาน ควรเทคอนกรีตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีตสำหรับเทคอนกรีต โดยคอนกรีตมีอายุการใช้งาน ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง *หากมากกว่านั้นคอนกรีตอาจจะแข็งตัวก่อนการใช้งานได้และหลังจากเทคอนกรีตเสร็จ ควรบ่มคอนกรีต อย่างน้อย 7 วัน ด้วยการฉีดพรมน้ำ หรือใช้กระสอบคลุม

หมายเหตุ:

1. รถโม่เล็ก ORC (กว้าง 2.6 เมตร สูง 2.9 เมตร ยาว 5.5 เมตร น้ำหนักรถรวมคอนกรีต 11.4 ตัน) ขนาดบรรจุคอนกรีต 3 คิว/เที่ยว ถนนทางเข้าต้องกว้างอย่างน้อย 3 เมตร สายไฟต้องสูงมากกว่า 3 เมตร สภาพถนน ดินอัดแน่น หรือ คอนกรีต

2. รถโม่ใหญ่ ORC (กว้าง 3 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 8 เมตร น้ำหนักรถรวมคอนกรีต 29.8 ตัน) ขนาดบรรทุกคอนกรีต 7 คิว/เที่ยว ถนนทางเข้าต้องกว้างอย่างน้อย 4 เมตร โค้งหักศอกต้องกว้างอย่างน้อย 6 เมตร สายไฟต้องสูงมากกว่า 4 เมตร สภาพถนน ดินอัดแน่น หรือ คอนกรีต