SVG Icon

ทราย หิน ดิน กากคอนกรีต

ทรายชนิดนี้เป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมสำหรับปรับพื้นที่ก่อนเทพื้น ใช้ถมถนนหรือใช้ในงานก่อสร้างถนนใหญ่ๆ หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น เป็นชนิดทรายที่เหมาะสำหรับนำไปใส่ถุงเพื่อใช้ป้องกันน้ำท่วม

เป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่มีเหลี่ยมคมและแข็งแรงดีมาก เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เอาไว้ผสมกับปูนเหมาะสำหรับนำมาใช้ผสมคอนกรีตเพื่อหล่อโครงสร้างต่างๆ ในงานสร้างบ้าน เช่นหล่อเสา,คาน,พื้นฯลฯ (งานโครงสร้าง) หรือใช้ผสมปูนเพื่อก่ออิฐก็ได้
เป็นหินที่มีขนาดเฉลี่ย 3/4 นิ้ว (19 ม.ม.) บางครั้งเรียกว่าหิน 1 หรือหินเบอร์ 1 ตามความเข้าใจของลูกค้า เป็นหินที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเฉพาะงานผสมคอนกรีต สำหรับทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทพื้น ทำถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยทั่วไป
มีขนาดเฉลี่ย 3/8 นิ้ว (ประมาณ 9 ม.ม.) โดยมากใช้ในงานผสมคอนกรีต เป็นส่วนผสมงานแอสฟัลต์คอนกรีต งานก่อสร้างทั่วไป ลาดปูพื้นหรือตกแต่งสวน โรยทางเดิน ลานเอนกประสงค์ ผสมปูนปูพื้น สวนหย่อมโรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุมหล่อคอนกรีต งานหล่อท่อระบายน้ำ ถังส้วม งานผิวทางราดยาง เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และงานก่อสร้างอื่นๆ
เป็นหินที่คละขนาดหินขนาดเล็กปนกับดินที่ผ่านการคัดแยกจากหินใหญ่ ที่ผ่านปากโม่ก่อนลงอุโมงค์เพื่อโม่ในขั้นตอนที่ 2 โดยมากมักใช้ถมปรัปพื้นที่ ใช้แทนดินลูกรัง หรือใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ใช้สำหรับเทพื้น อัดพื้นให้แน่น งานปรับพื้นถนน พื้นอาคาร พื้นบ้านเทบริเวณที่นิ่มมีน้ำขัง หินคลุก มีคุณสมบัติไม่เฉอะแฉะ และเมื่อมีการบดอัด จะทำให้พื้นผิวบริเวณนั้นแน่น แข็งแรงกว่าดินลูกรัง สามารถใช้หินคลุกถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้

หน้าดิน (Top Soil)
หน้าดิน คือผิวหน้าดินจะแห้ง มีเศษหญ้าใบไม้เป็นส่วนประกอบ
เหมาะแก่การนำไปเพาะปลูก ถมที่ หรือถมถนน โดยจะมีราคาสูงกว่าดินชั้นสอง

ดินถม (Back fill)
ดินถม ดินดำชั้นสอง เนื้อดินดำละเอียด ลักษณะเปียกมีความชื้น 40% ใช้ถมดินสร้างบ้านได้ ปรับพื้นที่สำหรับเตรียมการก่อสร้าง

การนำเศษคอนกรีตแข็งตัวแล้วมาเป็นมวลรวม (หิน ทราย) ทดแทนจากแหล่งธรรมชาติโดยนำคอนกรีตที่เหลือจากการผลิตที่แข็งตัวแล้วนำมาย่อยให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นวัตถุดิบ ทดแทน หิน ทรายที่มาจากแหล่งธรรมชาติ นิยมใช้มากในงานถมที่ ทำลานจอดรถ ทำทาง ทำถนน หรือปรับถมที่ก่อนทำการก่อสร้าง โกดัง อาคารต่างๆ คุณสมบัติหลังการถม จะมีความแน่น ทดแทนการใช้หินคลุก หรือ ลูกรังได้ดี